باسلام
درزمان browse کردن سایت mail.yahoo توسط IE8 پیغام زیر را میدهد با Mose Name : kernel3.dll
IE has encountered a problem and needs to close
لازم به ذکر است من IE را پاک مرده و دوباره نصب کردم ولی باز همین پیام را داد و ویندوزم XPsp3 میباشد
با تشکرموضوعات مشابه: