درود

به نظر دوستان امكان كنترل كاربران عضو يك اكتيو به url هاي خاص امكان پذير است ؟

فرض كنيد داخل شبكه 3 عدد سرور نرم افزاري تحت وب (web application) داريم ،
حال مي خواهيم كاربران فقط از طريق يك سرور در زمان هاي خاص تعيين شده امكان اتصال از طريق url به آنها بدهيم .
اين چگونه امكان پذير است؟موضوعات مشابه: