با سلام. برای اعمال تنظیمات مربوط به سرور WSUS بر روی کلاینت ها یک GPO بر روی یک OU تعریف و تنظیم کردم و یک سری کامپیوتر اکانت هم به OU اضافه کردم. برای اطمینان Force هم کردم. از فرمان gpupdate /force در طرف کلاینت هم استفاده کردم. باز هم پس از اجرای gpresult میبینم که در قسمت COMPUTER SETTINGS هیچ گروپ پالیسی در بخش Applied Group Policy Objects معرفی نمیشه و N/A هست. این در حالیه که اگر تنظیماتی روی یوزر اکانت ها اعمال کنم در gpresult دیده میشه و اعمال میشه. چطور میتونم این مشکل را برطرف کنم ؟
با تشکرموضوعات مشابه: