در 0.168.192.in-addr.arpa ركوردهاي اضافي دارم كه مثلا يك كامپيوتر دو تا آي پي دارد . هر چند scavage را هم تنظيم كردم ولي چرا پاكسازي نميشه؟