سلام
به دنبال اسکریپتی بودم که با آن بتوان یک Rule را در ISA فعال یا غیر فعال کرد
به سایت و مجموعه اسکریپتهای زیر برخوردم
شاید برای شما هم مفید باشد

Scripts for ISA Server and Forefront TMG
http://www.isascripts.org/scripts.zipموضوعات مشابه: