با درود فراوان
یک پی سی با i3 cpu و 6gig Ram دارم که Windows2008 R2 رویش نصب کردم اول که با نصب Hyper-v مشکل داشت و بعد از نصب بالا نمیاومد . بعد کارت شبکه اضافه کردم و فهمیدم که ظاهرا با کارت گرافیکی Onboard مشکل داره. مادربوردم هم Gigabyte USB3 هستش
حالا باز برای بالا اومدنش مشکل دارم و پشت Welcome Screen صفحه سیاه میشه میمونه و بعد از چند کلیک و کلید Crash می کنه و ریست میشه
این چندتا ارورر رو هم داده

The SMB 2.0 MiniRedirector service depends on the SMB MiniRedirector Wrapper and Engine service which failed to start because of the following error:
The dependency service or group failed to start.
7001

The Network Location Awareness service depends on the Network Store Interface Service service which failed to start because of the following error:
The dependency service or group failed to start.
7001
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000116 (0xfffffa8006d174e0, 0xfffff88003041e50, 0x0000000000000000, 0x000000000000000d). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 042211-19515-01.
1001

لطفا کمک کنیدموضوعات مشابه: