سلام به همه دوستان
من يك شبكه دامين دارم
روي سرور با استفاده از مودم و امكانات فكس خود ويندوز 2003يك فكس مشترك راه اندازي كردم
در حقيقت يك فكس سرور
به راحتي با اشتراك اين فكس در كامپيوتر ديگران مي توانيم مداركشان را فكس كنم
اما سوالي دارم
چگونه مي توانم فكس هاي دريافتي از بيرون اداره را با توجه به كاربر تفكيك كنم
چون فكس share شده است به نظرم هر كسي مي توانم فكس دريافتي را مشاهده كند .
مي خواهم با توجه به كاربر اكتيو دايركتوري ، فكس ها را تفكيك كنم .
پيشاپيش متشكرم و به اميد روزهاي بهترموضوعات مشابه: