با سلام
من تا اون جائي كه ميدانم vlan را ميتوان روي سوئيچ ها و يا روتر انجام داد ولي يكي از دوستان ميگفت كه كارت هاي شبكه intell داراي خاصيتي هستند كه ميتوان با استفاده از نرم افزار intell mangment جند تا كارت شبكه روي يك سيستم به وجود آورد و مثلاً سرور اينترنت را با يك كارت شبكه راه اندازي كرد و با اين نرم افزار valn بندي انجام دادموضوعات مشابه: