با سلام خدمت کاربران و اساتید محترم انجمن

من قصد ایجاد یک لینک وایرلس دارم که حد اقل 150 مگابیت دیتا انقتال بدم


قست دارم از 2 عدد رادیو
Dynadish 5
استفاده کنم


سوال من این هست که اگر ارتفاغ مبدا 880 متر باشد و ارتفاع مقصد 780 متر (محاسبه از طریق گوگل ارت) و تمام موانع سر راه کمتر از ارتفاغ مقصد باشد
این لینک امکان پذیر است؟

تصویر :