درود
من نمیدانم سوال مال کدام ساب فروم است اگر لازم دیدید منتقل کنید.
شخصی ادعا کرده با دانستن IMEI گوشی موبایل هرکسی ، قادر است به مکالمات وی گوش دهد و جای وی مکالمه کند و پیامک دریافت و ارسال کند و اینترنت استفاده کند.
خواهشمندم توضیح دهید آیا امکان دارد و چگونه؟
۱- آیا دستگاهی دارد که چنین امکانی به وی میدهد؟
۲- آیا کارمند است و از مرکز مخابرات به دستگاه هایی دسترسی دارد که با دانستن IMEI مردم ، میتواند ارسال و دریافت کند.
۳- همین سوالات را درباره مودم td-lte و دانستنIMEIآن توسط هکر دارمموضوعات مشابه: