يك ارتباط پوينت تو پوينت داريم در محلي پر نويز و وجود تعداد زيادي لينك وايرلس در مجاور لينكمون كه فضا رو اشباع كرده.در 30 مگاهرتز فايل ترانسفرمون 7 مگابايت در ثانيس.اگر راديو هارو با نانو بيم ac19 عوض كنيم با اين شرايط در عمل به نظرتون چقد پهناي باند ميگيريم؟موضوعات مشابه: