ممنون از دوستان
جواب ها :
هردو سمت آی پی ها یکی است و ترجیحاً میخوام بریج باشه که نبودم کسی هم بتونه کانفیگ کنه و روت نخواد بنویسه...
من هردو سمت رو بریج ساختم حتی با راهنمای خود میکروتیک...ولی مشکل اینه که رادیو ها همو مبینن و کانکت میشن ولی شبکه های هم رنج دو طرف رادیو ها همو نمیبینن...
یک سمت rb411a هست که station هست , سمت دیگه هم rb411ah که ap bridge هست