سلام
در وایرلس داخلی از نوع g مقدار پهنای باند اختصاصی به هر کلاینت چقدر است؟ (54mbit)?
بصورت واقعی و عملی چند کلاینت می توانند به یک ap متصل شوند؟
غیر از موضوع پهنای باند ، چه فاکتور های دیگری روی سرویس دهی تاثیر گذار است؟
در هنگام درخواست ترافیک بیشتر از پهنای باند ، (برای یک کلاینت) مشکل کندی فقط برای آن کلاینت است یا برای کل شبکه؟موضوعات مشابه: