دوستان در مورد spanning tree در وایمکس ممکنه من را راهنمایی کنید؟اگر فایل یا مرجعی دارید لطفن معرفی کنید.
با تشکرموضوعات مشابه: