من توی سایت UBNT دیدم که برای سری راکت فقط آنتن های سکتور رو پیشنهاد داده و یه مورد هم دیش . من میخوام روی این دستگاه آنتن فلتی رو استفاده کنم که حداقل 20DB باشه .
1- آنتن فلت روی این دستگاه مشکلی به وجود می آره ؟
2- دوستان این راه حل رو پیشنهاد می کنید ؟ اگر بله مارک و مدل آنتن چی باشه ؟ و اگر نه چرا ؟موضوعات مشابه: