سلام دوستان
من ميخوام براي يك سازمان يك شبكه محلي وايرلس (Wlan ) راه اندازي كنم كه تا شعاع 500 متر را جواب بده و نيتم هم ازين كار استفاده از اينترنت و نهايتا يك فايل شيرينگ سادست البته بايدبگم كه سازمان داراي محوطه و تعدادي سالن توليدي هستش و مي خوام كه درون همه اونها دسترسي به شبكه داشته باشم . دوستان چه تجهيزاتي پيشنهاد ميكنند .موضوعات مشابه: