یک کانکشن ad-hoc ایجاد کردم و در قسمت network کامپیوتر ها همدیگر را می بینند ولی با کلیک کردن روی آیکون کامپیوتر دیگر، error میده
موضوعات مشابه: