باسلام.ازبین درایورهای زیر کدامیک با نرم افزارomnipeek وویندوز همخوانی دارد.netgear wags511-smc 2336aag--cisco cb21ag--3com 3 crpag175--nec aterm wl300nc--d link dwa 652 اگر کسی اطلاعاتی دارد لطفا ما را درجریان قرار دهدموضوعات مشابه: