با سلام
از این مدل مشکلات پیش میاد.دلیل ولی....تو اکسسی های مدال های مختلف هم دیدم.در بعضی از موارد اکسس کارشو میکنه ولی بعد از 20 دقیقه وارد کنسول میشه.من ترجیح دادم برای رفع مشکل سریع عوض کنم
با خاموش روش کردن هم دیدیم که درست بشه
اینا همه تجریست