با سلام

ایا شرکت های انفورماتیکی در اظهارنامه های مالیاتی باید پرداخت عیدی کارکنانشونو درج کنن ؟؟؟؟
موضوعات مشابه: