تا به حال شده برای یوزری بخواید IE8 رو Uninstall کنید ولی گزینه remove در کنار آن در add remove programs وجود نداشته باشد؟
خوب احتمالا اول IE8 را نصب کرده بودید و بعدش اومدید service pack3 رو برای ویندوز نصب کردید.
پس برای uninstall کردنش هم اول سرویس پک رو uninstall کنید بعدش می تونید IE8 رو هم uninstall کنید.
اگر بازم نشد پیام بدید تا راه های دیگر رو بگم.موضوعات مشابه: