برنده* 106 ميليارد توماني مجوز وايمكس
بر اساس اين گزارش با توجه به حضور تنها *٤ شركت در مزايده، دو شركت نام برده به همراه اسپادان و رايانه دانش گستر گلستان در استان*هايي كه به ارايه*ي پيشنهاد اقدام كرده*اند موفق به اخذ مجوز با قيمت پيشنهادي برنده اول خواهند بود.
كد خبر: ۲۴۰۴۲ تاريخ انتشار: ۱۸:۳۰ - ۱۳ آبان ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۳۸۵۱
پاكت ج پيشنهادات مزايده* وايمكس - خدمات اينترنت پرسرعت بي*سيم - امروز دوشنبه *١٣ آبان*ماه بازگشايي شد.

به گزارش ايسنا، دو شركت ايرانسل و پايا ارتباط مبين با قيمت پيشنهادي *٥/٣١ ميليارد تومان موفق به اخذ مجوز ارايه*ي خدمات وايمكس در استان تهران شده*اند.

بنا بر اعلام گروه علمي تحليلي طيف قيمت پايه مجوز براي استان تهران از سوي سازمان تنظيم مقررات *٢١ ميليارد تومان تعيين شده بود.

بر اساس اين گزارش با توجه به حضور تنها *٤ شركت در مزايده، دو شركت نام برده به همراه اسپادان و رايانه دانش گستر گلستان در استان*هايي كه به ارايه* پيشنهاد اقدام كرده*اند موفق به اخذ مجوز با قيمت پيشنهادي برنده اول خواهند بود.

طبق اعلام شركت پايا ارتباط مبين با قيمت پيشنهادي *١٠٦ ميليارد تومان در مجموع، موفق به اخذ مجوز ارايه خدمات وايمكس در تمامي استان*ها شده است. شركت ايرانسل در استان*هاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و خوزستان، شركت اسپادان در استان اصفهان و شركت رايانه دانش گلستان در استان گلستان موفق به دريافت مجوز ارايه خدمات وايمكس شده*اند.

طبق اعلام گروه طيف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه قصد داشت در هر استان سه مجوز ارايه*ي خدمات وايمكس را صادر كند با وجود فروش *١٠٢٤ سند مزايده تنها با *٤٠ پيشنهاد براي شركت در اين مزايده روبه*رو شد. اما با وجود پيش*بيني تجديد مزايده از سوي برخي كارشناسان، مهندس سبوحي - مجري برگزاري مزايده وايمكس - در همايش بين*المللي مخابرات ايران اين موضوع را منتفي اعلام كرد.موضوعات مشابه: