شبکه خبر :: حذف یارانه مخابرات با اجرای طرح تحول اقتصادی

اگه این طرح عملی بشه فکر نکنم دیگه کسی از dialup استفاده کنه