امروز سالروز وفات
استاد فریدون فروغی
خدا رحمت کنه
من که با شنیدن آهنگهاش حال میکنم
شما چطور