سلام
در رابطه با راه اندازی ویدئو کنفرانس به صورت Point to Multipoint اساتید چه پیشنهادی دارن؟
ممنونموضوعات مشابه: