آیا امکانش هست که خط ایوان را به کنترلری غیر از Clock source Primary متصل کرد ؟
یعنی کنترلر clock source خالی باشه و ایوان به کنترلر Clock Source Secondary وصل بشه؟
من اینکار رو کردم ولی هر چند ساعت یکبار کیفیت خط خراب میشه ولی وقتی روتر رو reload میکنیم باز مثل اول درست کار میکنه ولی تا چند ساعت!!!!
موضوعات مشابه: