سلام دوستان

من می خوام IOS یه روتر 1601 را بروز کنم
IOS که من می خوام استفاده بکنم c1600-y-mz.120-9.bin است
وقتی دستور Copy می زنم پیغامهای زیر مبنی بر کمبود فضای DRAM می آید

Erase flash device before writing? [confirm]
Flash contains files. Are you sure you want to erase? [confirm]
%Warning: System DRAM insufficient to run this image
Copy file? [confirm]
%Warning: File not a recommended image for this system
Flash Memory من 4 MB است در حالی که این IOS جدید حجمی کمتر از 2.5 MB دارد

به نظر شما مشکل از کجا میتونه باشه؟؟؟

متشکرمموضوعات مشابه: