سلام
دوستان با توجه به سختی و هزینه بسیار زیادی که برای گرفتن مدرک CCIE لازم است ایا هنوزم (سال ۲۰۱۸) ارزش داره که بریم دنبالش یا با شرایط فعلی دانش های دیگر بیشتر بدربمون میخوره؟
مثل امنیت و...موضوعات مشابه: