با سلام

شرکت دارای 3 شعبه در استان های مختلف است
تجهیزات فعلی شبکه ما : router cisco 1941 در هر دفتر
فایروال fortigate 90

تجهیزات ویپ: 1 عدد -ip-pbx sangoma phone system 60sangoma gateway vega 100

ip phones

لطفا ابتدا نحوه پیکربندی و طراحی شبکه را برای ارتباط امن و سریع در بستر اینترانت و اینترنت (پشتیبان) بفرمایید؟
ثانیا برای ارتباط داخلی 3 شعبه تجهیزات ویپ بنده کافی است یا خیر؟
در مورد راه اندازی سرویس سیپ ترانک و انتقال ان از طریق روترها در این حالت نیز کامل توضیح دهید؟موضوعات مشابه: