سلام كسي با سويچ هاي سري ie2000 يا ie3000 سيسكو كار كرده ؟
چه استفاده هاي ميشه ازش كرد مخصوصا تو جاهاي امنيتي؟موضوعات مشابه: