برابر اعلام شرکت INE نسخه جدید CCIE R&S جایگزین نسخه فعلی، CCIE R&S v4.0 خواهد شد.

طبق مطلبی که در Routing and Switching CCIE Version 5 Update ذکر شده افرادی که بخواهند از مارس 2014 در آزمون lab شرکت کنند با تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون، بعنوان مثال اضافه شدن بخش جدیدی به نام Diagnostic و برگزاری امتحان توسط پلتفرم های مجازی نظیر IOU/IOL مواجه خواهند شد. همچنین برخی مواد امتحانی نظیر Frame Relay حذف میشوند.

باید منتظر ماند تا blueprint رسمی و نهایی منتشر شود تا ببینیم Cisco چه تغییری در ساختار امتحانی معروفترین track از مدارک CCIE داده و جزئیات چه خواهد بود.موضوعات مشابه: