کسی با این سوییچ کار کرده ؟ از روی داکیومنتش جلو رفتم و قسمتی که باید کلاینت برای web access آیپی از dhcp بگیره، نمیگیره. کسی ایده ای نداره ؟موضوعات مشابه: