نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 از مجموع 3

موضوع: راهنمایی برای نوشتن tcl

  
 1. #1
  نام حقيقي: فریور

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  esfahan
  نوشته
  82
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  0

  راهنمایی برای نوشتن tcl

  سلام استادان
  من تازه ماخواسم tcl کارکنم
  یه مطالبی از سایت cisco پیدا کردم
  جند تا سوال داشتم اگه زحمتی نیست جواب بدین ممنون میشم
  اول ببینید دستورات زیر که پیدا کردم در عمل هم جواب میده؟
  acceptCall
  set event [authenticate [ani] [dnis] info]
  if {$event != "authenticated"} {
  set state get_account
  } else {
  set state authen_pass
  }
  while {$state != "end"} {
  if {[info proc do_$state] == do_$state}
  do_$state
  }

  proc do_get_account {} {
  global state
  global account
  set prompt(url) flash:enter_account.au
  set prompt(interrupt) true
  set prompt(abortKey) *
  set prompt(terminationKey) #
  set patterns(account) .+
  set event [promptAndCollect prompt info patterns ]
  if {$event == "collect success"} {
  set state get_pin
  set account $info(digits)
  return 0
  }
  if {$event == "collect aborted"} {
  set state get_account
  return 0
  }
  if {$event == "collect fail"} {
  set state get_account
  return 0
  }
  set state end
  return 0
  }
  proc do_get_pin {} {
  global state
  global pin
  set prompt(url) flash:enter_pin.au
  set prompt(interrupt) true
  set prompt(abortKey) *
  set prompt(terminationKey) #
  set patterns(account) .+
  set event [promptAndCollect prompt info patterns ]
  if {$event == "collect success"} {
  set state authenticate
  set pin $info(digits)
  return 0
  }
  if {$event == "collect aborted"} {
  set state get_account
  return 0
  }
  if {$event == "collect fail"} {
  # timeout
  if {$info(code) == 102} {
  set state get_pin
  return 0
  }
  # invalid number
  if {$info(code) == 28} {
  set state get_pin
  return 0
  }
  }
  set state end
  return 0
  }
  proc do_authenticate {} {
  global state
  global pin
  global account
  set event [authenticate $account $pin info]
  if { $event == "authenticated" } {
  set state authen_pass
  return 0
  }
  if {$event == "authentication failed"} {
  set state authen_fail
  return 0
  }
  set state end
  return 0
  }
  proc do_get_dest {} {
  global state
  global destination
  set prompt(url) flash:enter_destination.au
  set prompt(interrupt) true
  set prompt(abortKey) *
  set prompt(terminationKey) #
  set prompt(dialPlan) true
  set event [promptAndCollect prompt info ]
  if {$event == "collect success"} {
  set state place_call
  set destination $info(digits)
  return 0
  }
  if {$event == "collect aborted"} {
  set state get_dest
  return 0
  }
  if {$event == "collect fail"} {
  set state get_dest
  return 0
  }
  set state end
  return 0
  }
  proc do_authen_pass {} {
  global state
  global destination
  set dnislen [string len [dnis]]
  if { [did] && $dnislen } {
  set destination [dnis]
  set state place_call
  } else {
  set state get_dest
  }
  return 0
  }
  proc do_place_call {} {
  global state
  global destination
  set event [placeCall $destination callInfo info]
  if {$event == "active"} {
  set state active
  return 0
  }
  if {$event == "call fail"} {
  set state place_fail
  return 0
  }
  set state end
  return 0
  }
  proc do_active_notimer {} {
  global state
  set event [waitEvent]
  while { $event == "digit" } {
  set event [waitEvent]
  }
  set state end
  return 0
  }
  proc do_active_last_timer {} {
  global state
  set event [startTimer [creditTimeLeft] info]
  while { $event == "digit" } {
  set event [startTimer $info(timeLeft) info]
  }
  if { $event == "timeout" } {
  clearOutgoingLeg retInfo
  set state out_of_time
  } else {
  set state end
  }
  return 0
  }
  proc do_active_timer {} {
  global state
  if { [creditTimeLeft] < 10 } {
  do_active_last_timer
  return 0
  }
  set delay [expr [creditTimeLeft] - 10]
  set event [startTimer $delay info]
  while { $event == "digit" } {
  set event [startTimer $info(timeLeft) info]
  }
  if { $event == "timeout" } {
  insertMessage flash:beep.au retInfo
  do_active_last_timer
  } else {
  set state end
  }
  return 0
  }
  proc do_active {} {
  global state
  if { ( [creditTimeLeft] == "unlimited") ||
  ([creditTimeLeft] == "uninitialized") } {
  do_active_notimer
  } else {
  do_active_timer
  }
  return 0
  }
  proc do_out_of_time {} {
  global state
  set prompt(url) flashut_of_time.au
  set prompt(playComplete) true
  set event [promptAndCollect prompt info ]
  set state end
  return 0
  }
  proc do_authen_fail {} {
  global state
  set prompt(url) flash:auth_failed.au
  set prompt(playComplete) true
  set event [promptAndCollect prompt info ]
  set state end
  return 0
  }
  proc do_place_fail {} {
  global state
  playFailureTone 5 retInfo
  set state end
  return 0
  }
  #---------------------------------------
  # And here is the main loop
  #
  acceptCall
  set event [authenticate [ani] [dnis] info]
  if {$event != "authenticated"} {
  set state get_account
  } else {
  set state authen_pass
  }
  while {$state != "end"} {
  puts "cid([callID]) running state $state"
  if {$state == "get_account"} {
  do_get_account
  } elseif {$state == "get_pin"} {
  do_get_pin
  } elseif {$state == "authenticate"} {
  do_authenticate
  } elseif {$state == "get_dest"} {
  do_get_dest
  } elseif {$state == "place_call"} {
  do_place_call
  } elseif {$state == "active"} {
  do_active
  } elseif {$state == "authen_fail" } {
  do_authen_fail
  } elseif {$state == "authen_pass" } {
  do_authen_pass
  } elseif {$state == "place_fail"} {
  do_place_fail
  } elseif {$state == "out_of_time"} {
  do_out_of_time
  } else {
  break
  }
  }
  و این که چرا دستور زیر را در روتر میزنیم
  call application voice callapp language 0 fa
  call application voice callapp set-location fa 0 tftp://acct/ivr/prompts/fa/
  یک سوال دیگر هم دارم
  اگر بخواهم به صورت اتوماتیک اعتبار باقی مانده کاربر را به او اعلام کند من دستور زیر را پیدا کردم
  set amt [getVariable radius creditAmount]
  set param(interrupt) true
  set param(abortKey) *
  set param(dialPlan) true
  set param(terminationKey) #
  set ev [playPrompt param info en_you_have.au %a$amt %s1000 en_enter_dest.au]
  if {$ev == "collect success"} {
  set destination $info(digits)
  set state second_authorize
  return 0
  }
  if {$ev == "collect aborted"} {
  set state get_dest
  return 0
  }


  ولی یک دستور را منوجه نمییشم
  set ev [playPrompt param info en_you_have.au %a$amt %s1000 en_enter_dest.au]

  دستور %a$amt ینی اینه اعتبار را میخواند؟به چه زبانی آخه؟
  ممنون میشم جواب بدین  موضوعات مشابه:

 2. #2
  نام حقيقي: فریور

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  esfahan
  نوشته
  82
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  0
  کسی نیست منو راهنمایی کنه
 3. #3
  نام حقيقي: فریور

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  esfahan
  نوشته
  82
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  0
  کممممممممممممممممکککککککک کککلمات کلیدی در جستجوها:

نوشتن سوال در سایت

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •