با سلام خدمت دوستان عزیز

سوئیچ مدل C3560x-24T با IOS c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2/c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2.bin
دستورات Ip Route ندراد. آیا مربوط به IOS می شود؟ در این صورت چه ورژن IOS پیشنهاد می شود

با تشکرموضوعات مشابه: