درود بر اهالی انجمن

اگر مثل بنده PC شما تحمل بالا آوردن تعداد زیادی Router همزمان در GNS3 را ندارد از IDLE PC استفاده کنید !

بعد از Load شدن سناریو و گرفتن Console کافیست روی روتر R-Click کرده و Idle pc را انتخاب کنید و شاهد سقوط CPU

Usage باشید. این مطلبو اینجا پیدا نکردم ولی اگر تکراریست پیشاپیش عذر خواهی می کنم.

اینم از منبع

کد:
http://www.gns3.net/phpBB/topic2109.html?sid=0f6d060533e6e8d76938e926cd693a54
موضوعات مشابه: