سلام دوستان
من یک ارتباط ppp با مخابرات دارم.روتر AS5300
وقتی کامند aaa authorazing network... رو می زنم serial line protocol down
روی سریال زدم no ppp authorization
حل نشد
لازم به ذکر است که تنظیمات ردیوس من درسته.
اما یه تریک زدم لاین پروتکل آپ شد
ppp authorization non-exist
اول نوشت non-exit وجود ندارد
اما چند ثانیه بعد لاین رو آپ کرد.
چیزی به ذهن کسی می رسه؟
ممنون