من میخواهم یک فایروال بخرم که دوتا مشخصه به ما اعلام کردند که باید از بین این دو تا بخریم یکی cisco asa -5520 ,یا cisco pix firewall 515-e حال میخواستم بدانم این دو تا چه فرقی با یکدیگر دارند و کدامیک بهتر است و اینکه آیا فایروال هم مثل سوئیچ 12 و 24 پورت است و یا اینکه یک پورت دارد و اگر در این دو مورد اطلاعاتی دارید ممنون می شوم