من میخاستم DHCP server رو در سویچ 2960 config کنم کسی هست بلد باشه؟



موضوعات مشابه: