را هنمايي كنيد چطوري ميتونم از زمان تماس كارربرها و اطلاعات تماس user ها روي 5350 مي تونم log بگيرم
محتويات show log را بتونم ثبت كنمموضوعات مشابه: