سلام.در مورد چگونگی پیکربندی شبکه بزرگ با سیسکو و اینکه ارتباط انتخاب سویچها با لایه های شبکه؟موضوعات مشابه: