كسي اطلاع داره كه آيا ميشه در سويچ هاي سيسكو روي پورت خاصي band with رو كنترول كرد ؟
موضوعات مشابه: