سلام
دوستان بنده بین دو سرور کریو کنترل در ایران و دیگری در خارج از ایران ارتباط site to site برقرار کردم و از هر دو شبکه میتوانند همدیگر را پینگ کنند.
حال بنده میخواهیم سمت کریو ایران route بنویسم که برای اتصال به یک سایت خاص که در ایران فیلتر هست به جای اینترنت ایران از تانل و نهایتا از اینترنت انجا استفاده کنند. ولی عملا اتفاقی نمی افتد.
ایا در این نیوع تانل این کار امکان پذیر است
در غیر این صورت چه راهکاری با کریو میشود انجام داد که صرفا برای باز کردن یک سایت خاص ، ترافیک به کریو خارج از ایران ارسال شود؟موضوعات مشابه: