تفاوت این 3 پروکسی از لحاظ نمایش و نشان دادن IP مبدا به مقصد در چی هست؟ کدام یک از این 3 پروکسی IP مبدا (من) را به مقصد نشان نمی دهد؟!موضوعات مشابه: