سال نو مبارک
جهان است شادان به پندار نیک، ز پندار نیک است گفتار نیک
چو پندار و گفتار نیک شد، نیاید زتو غیر کردار نیک
فرا رسیدن عید نوروز بر شما مبارک باد.
موضوعات مشابه: