تولید انواع رک دیواری از 4 یونیت تا 12 یونیت

رک دیواری 4یونیت عمق 40
رک دیواری 4یونیت عمق 50
رک دیواری 6یونیت عمق 32
رک دیواری 7یونیت عمق 45
رک دیواری 9یونیت عمق 60
رک دیواری 12 یونیت عمق 60

کلیه متعلقات رک موجود میباشد

02166101559
02166101577
02166101699

رک دیواری | رک | تولیدکننده رک | رک دیواری | رک ایستاده | قیمت رک

موضوعات مشابه: