سلام
شبکه ورک گروب داریم با 30 تا کاربر ، اطلاعات روی یک سیستم اشتراک هست‌، ولی بیشتر از مثلا 15 نفر نمیتونند همزمان وصل بشوند ،
تنظیم این مورد کجا بود ؟ و اینکه آیا با افزایش این عدد در عمل جواب می گیریم ؟
ممنون میشم بگید این عدد را کجا کم یا زیاد میشد کردموضوعات مشابه: