با سلام

علت پیام ارور

The trust relationship between this workstation and the primary domain failed.

در ویندوز 7 تحت دومین سرور 2008 چیه ؟؟؟؟ امسال خیلی برام داره ایجاد میشه ؟؟؟؟ راهی داره دیگه تکرار نشه ؟
موضوعات مشابه: