سلام
این سناریو برای ساختمان چند طبقه طراحی شده و دارای چهار VLAN است
سوئیچ های طر طبقه دارای چهار Vlan است که همگی باید به اتاق سرور در پایین متصل گردند
لطفا در مورد پیاده سازی این شبکه و ایجاد لن مجازی و اتصال به سوئیچ کور راهنمایی فرکایید

با تشکر
موضوعات مشابه: