سلام من ميخوام فقط يك يوزر بتونه در آن واحد به سيستم وصل بشه
البته توسط vnc password نه اينكه فعال كردن گزينهsingle user كه نام كاربري و پسورد بخواد.
يعني آي پي بزنه پسورد بخواد،و اگر كسي ديگه بخواد وصل بشه نتونه
با تشكرموضوعات مشابه: