سلام

1- آیا میتوان گروهی را به اعضای یک Persistent Chat Room اضافه کرد به جای اینکه تک تک افراد را عضو کنیم؟ (البته میدانم از طریق چند خط اسکریپت نوشتن میشود Get-ADGroup | Set-CSPersistennt .- Memeber - اما آیا در خود صفحه وب مربوطه یا یک خط دستور میشود؟ (چون بعضا مدیر یک اتاق فردی عادی است و نمیتوان چنین انتظاراتی از او داشت)

2- برای گروههای Closed چگونه میتوان فرآیند عضو شدن را بهتر مدیریت کرد. (همانند کاری که در شیرپوینت و بعضی برنامه های دیگر همانند تیکتینگها دیده میشود) منظورم این است که یک فرد با پیدا کردن یک اتاق گفتگو از نوع Closed روی لینکی کلیک کند و درخواستش به مدیر اتاق برود و او هم با یک دکمه عضویت او را نهایی کند. تا جایی که میدانم این روند دستی است و چنین فرآیند خودکاری پشت آن نیست.

3- میدانم که سمت کلاینت میشود یک کنفرانس یا تماس را ضبط کرد. آیا میتوان این موضوع را در سمت سرور اجباری کرد که هر نشست ویدیوکنفرانس یا تماسهای صوتی حتما در سرور در جایی ذخیره شوند؟

4- آیا کاربر Mobile نمیتواند در نشستهای ارائه پاورپوینت شرکت کند؟ من روی موبایل میبینم که نشان میدهد Loading folan.pptx اما همانجا میماند و پیش تر نمیرود؟ آیا موبایل فقط میتواند متن، صدا و تصویر را ببیند و بفرستد؟ در وایت بورد و فایلهای ضمیمه و نشست ارائه و ... نمیتواند شرکت کند؟

ممنونموضوعات مشابه: